ABB Slovakia

Pre klienta ABB Slovakia sme pripravili komunikačný koncept pre sociálne siete, ktoré sme postavili na najväčšej hodnote spoločnosti - na ľuďoch.

 

Vizuálny koncept sme podporili aj produkciou brandového videa, ktoré poukazuje na komplexnosť služieb ponúkaných klientom.